Fincas Cascales - Cascales Inmogestió SL obté de diversos formularis del lloc web dades personals i informació dels usuaris per tal d'emmagatzemar i / o utilitzar-les en relació amb aquest usuari . Les dades facilitades pels usuaris seran incorporades a un fitxer automatitzat titularitat de la societat corresponent. Fincas Cascales - Cascales Inmogestió SL es compromet a tractar les dades de caràcter personal dels usuaris de conformitat amb el que estableix la normativa aplicable i , en particular , a tractar confidencialment les dades de caràcter personal de l'usuari a les quals tingui accés com a conseqüència de la seva navegació en el lloc web. Respecte de les dades esmentades podrà exercir els drets d'accés , rectificació i cancel·lació en els termes establerts en la llei orgànica mitjançant una comunicació dirigida a: Fincas Cascales SL Aicat 7748 NIF: B66914433 Calle Los Naranjos nº 3 08906 L´Hospitalet de Llobregat, Barcelona 93 437 45 00 fincas-cascales@hotmail.com